Новини от сайта

Picture of Станко Станкев
РАБОТИЛИТЕ ПО ПЛАТФОРМАТА "КЛАС"
by Станко Станкев - Friday, 28 June 2019, 7:24 PM
 

ВСИЧКИ РАБОТИЛИ ПО ПЛАТФОРМАТА ДА ПРЕДСТАВЯТ:РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ,СПИСЪЦИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ НА Г-Н ЦАНКОВ ДО ВТОРНИК 02.07.2019 Г.

 
Picture of Станко Станкев
ПОСЛЕДНИ ЩРИХИ
by Станко Станкев - Friday, 28 June 2019, 7:05 PM
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩО РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ,ВИ   М О Л Я В СРОК ДА ПРИКЛЮЧИТЕ РАБОТАТА ПО ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК! 

 
Picture of Станко Станкев
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
by Станко Станкев - Thursday, 13 June 2019, 3:15 PM
 

МОЛЯ КОЛЕГИТЕ ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА ТОВА,ДАЛИ ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА  № 3 И НАРЕДБА № 11 ЗА РИТМИЧНОСТ НА ИЗПИТВАНИЯТА И МИНИМАЛЕН БРОЙ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА!!

ПРЕДСТОИ РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ХАРТИЕН ВАРИАНТ !!