Новини от сайта

Picture of Станко Станкев
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
by Станко Станкев - Thursday, 13 June 2019, 3:15 PM
 

МОЛЯ КОЛЕГИТЕ ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА ТОВА,ДАЛИ ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА  № 3 И НАРЕДБА № 11 ЗА РИТМИЧНОСТ НА ИЗПИТВАНИЯТА И МИНИМАЛЕН БРОЙ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА!!

ПРЕДСТОИ РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ХАРТИЕН ВАРИАНТ !!

 
Picture of Станко Станкев
СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ
by Станко Станкев - Monday, 8 October 2018, 9:48 AM
 

СЕДМИЧНИ ЗАДАЧИ 08.10-14.10.2018Г.

Picture of Станко Станкев
РЕАЛИЗАЦИЯ ЗРЕЛОСТНИЦИ 2018 !!!!
by Станко Станкев - Wednesday, 29 August 2018, 10:08 AM
 

КОЛЕГИТЕ-В.НАШКОВА,Д.ДИМИТРОВА,Н.ДИМИТРОВА,Д.ВАСИЛЕВА,Т.ПЕЕВ И В.ХРИСТОВА ДО 06.09.2018 ДА ПРЕДСТАВЯТ НА 

Д.ДИМИТРОВА,КОЯТО ДА ОБОБЩИ ЗА ВИПУСКА-УОРДСКИ ФАЙЛ СЪДЪРЖАЩ СПИСЪК НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ-ПО ВУЗ И СПЕЦИАЛНОСТ!!