Новини от сайта

Снимка на Станко Станкев
РАБОТИЛИТЕ ПО ПЛАТФОРМАТА "КЛАС"
от Станко Станкев - петък, 28 юни 2019, 19:24
 

ВСИЧКИ РАБОТИЛИ ПО ПЛАТФОРМАТА ДА ПРЕДСТАВЯТ:РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ,СПИСЪЦИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ НА Г-Н ЦАНКОВ ДО ВТОРНИК 02.07.2019 Г.

 
Снимка на Станко Станкев
ПОСЛЕДНИ ЩРИХИ
от Станко Станкев - петък, 28 юни 2019, 19:05
 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩО РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ДНЕВНИЦИТЕ,ВИ   М О Л Я В СРОК ДА ПРИКЛЮЧИТЕ РАБОТАТА ПО ЕЛЕКТРОННИЯ ДНЕВНИК! 

 
Снимка на Станко Станкев
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК
от Станко Станкев - четвъртък, 13 юни 2019, 15:15
 

МОЛЯ КОЛЕГИТЕ ДА ОБЪРНАТ ВНИМАНИЕ НА ТОВА,ДАЛИ ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА  № 3 И НАРЕДБА № 11 ЗА РИТМИЧНОСТ НА ИЗПИТВАНИЯТА И МИНИМАЛЕН БРОЙ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА!!

ПРЕДСТОИ РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ХАРТИЕН ВАРИАНТ !!